ARiMR

Infolinia 800380084  E-mail: info@arimr.gov.pl

Departament Audytu Wewnętrznego

Departament Audytu Wewnętrznego realizuje zadania w zakresie dokonywania oceny systemu zarządzania i kontroli funkcjonującego w Agencji oraz w podmiotach wykonujących zadania delegowane w zakresie zgodności z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

p.o. Dyrektora 
Tomasz Paczyński

Sekretariat:
tel.: 22 595-04-51, fax: 318-53-28