ARiMR

Infolinia 800380084  E-mail: info@arimr.gov.pl

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na przywracanie produkcji rolnej zniszczonej przez klęski żywiołowe


Od 30 października do 12 grudnia br. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na przywracanie produkcji rolnej w gospodarstwach zniszczonych przez klęski żywiołowe w 2012 lub 2013 roku.


ARiMR wypłaciła do połowy października 2013 r. 276 mln zł rolnikom, którzy ponieśli straty wywołane przez kataklizmy w latach 2010 - 2012. Zdjęcia archiwum ARiMR

Od 30 października do 12 grudnia 2013 r., czyli przez 30 dni roboczych, można było składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. O takie wsparcie starać się mogli rolnicy, którzy ponieśli straty w 2012 lub 2013 roku w wyniku działania co najmniej jednej z następujących klęsk żywiołowych: przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu, pioruna. 
 
Do 12 grudnia, ARiMR przyjęła 1769 takich wniosków, w których rolnicy ubiegają się o przyznanie im 208,6 mln zł wsparcia. Wniosków o przyznanie pomocy może być więcej, ponieważ rolnicy mieli możliwość wysyłania dokumentów pocztą i część z nich pewnie zdecydowała się na skorzystać z tej drogi. W takim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania wniosku.

Pomoc może być przyznana jeżeli będą spełnione kryteriów określone w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania. Najistotniejszym warunkiem otrzymania takiego wsparcia jest powstanie w gospodarstwie na skutek działania jednego z wyżej wymienionych zdarzeń, strat w majątku produkcyjnym i także w produkcji rolnej. Przy czym szkody w majątku trwałym, czyli w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich albo stadach podstawowych zwierząt gospodarskich muszą wynieść co najmniej 10 tys. zł, natomiast straty w produkcji rolnej, czyli uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach, muszą osiągnąć powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie w roku 2012 lub 2013. W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie zarówno w 2012 r., jak i w 2013 r., istnieje możliwość uwzględnienia ich łącznie we wniosku, jeżeli są spełnione w każdym z tych lat osobno warunki przyznania pomocy - czyli zarówno w 2012 jak i w 2013 roku w gospodarstwie powstały odpowiednio wysokie straty w majątku produkcyjnym jak i w produkcji rolnej.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można przyznać na jedno gospodarstwo rolne w okresie realizacji PROW na lata 2007-2013, wynosi 300 tys. zł, refundacji podlega do 90% kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez rolnika na inwestycje przywracające potencjał produkcyjny gospodarstwa.

Pomoc może być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, w tym m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakup wyłącznie nowych maszyn lub urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, odtwarzanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych.

Kolejność przysługiwania wsparcia będzie ustalana zgodnie z liczbą punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji tzn. wysokości wnioskowanej przez rolnika kwoty pomocy oraz wysokości szkód (określonej procentowo) w uprawach, zwierzętach gospodarskich lub rybach. Szczegółowe kryteria zawarte są w załączniku do rozporządzenia MRiRW.

Tegoroczny nabór wniosków o pomoc z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" będzie już szóstym organizowanym przez ARiMR w ramach PROW 2007 - 2013. Zostanie on przeprowadzony dzięki zwiększeniu ogólnego budżetu tego działania, który dotychczas wynosił 100 mln euro, o dodatkowe 31,5 mln euro. Przesunięcie ww. środków przez Komisję Europejską nastąpiło na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Wnioski złożone w ramach poprzednich pięciu naborów, przeprowadzonych w latach 2010 - 2012, wyczerpały bowiem pulę 100 mln euro przewidzianych pierwotnie na przywrócenie potencjału produkcyjnego w gospodarstwach zniszczonych przez klęski żywiołowe. Zwiększenie budżetu tego działania pozwala ARiMR również na sfinansowanie wszystkich pozytywnie zweryfikowanych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w dotychczas przeprowadzonych pięciu naborach.

DKS

<iframe onload="javascript:resizeIframe(this);" scrolling="no" frameborder="0" src="http://www.arimr.gov.pl/widget/index.php/generuj/polecane/1/300/5/1" width="302"></iframe>

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc - otwórz

Ogłoszenie Prezesa ARiMR o terminie i zasadach przyjmowania wniosków z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" - otwórz

Flash is required!

Niedaleko Płocka, po drugiej stronie Wisły, w Dolinie Iłowsko-Dobrzykowskiej Piotr Kość w 2010 roku stracił w powodzi kilka hektarów cennych upraw. Redaktor Marta Miller odwiedziła gospodarstwo Pana Piotra i zastała go w pobliżu szkółek roślin ozdobnych. Rolnik specjalizuje się w produkcji roślin jagodowych i ozdobnych. W wyniku powodzi zniszczeniu uległa cała ich szkółka oraz, co najbardziej boli Pana Piotra, matecznik roślin jagodowych. Dotkliwa strata spowodowała, że rolnik skorzystał z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z programu PROW 2007-2013 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". W jego przypadku spełnione były wszystkie niezbędne warunki do ubiegania się o takie wsparcie. Pomoc unijna w odbudowaniu strat okazała się w tej trudnej sytuacji bardzo potrzebna - opowiada Piotr Kość. Z pozyskanych pieniędzy odnowił matecznik oraz zakupił maszyny rolnicze, pług, gruber - agregat podorywkowy. Dofinansowanie sięgało ok. 90 %. Reportaż Marta Miller. Program 1 Polskiego Radia. 17 grudnia 2013 r.


Flash is required!

Dobiega końca nabór wniosków o przyznanie pomocy na przywrócenie produkcji rolniczej w gospodarstwach zniszczonych w tym i w zeszłym roku, przez klęski żywiołowe. O szczegółach takiego wsparcia przypomina Jerzy Bogdanowicz, zastępca dyrektora w Departamencie Działań Inwestycyjnych ARiMR. 6 grudnia 2013 r. Program 1 Polskiego Radia


Flash is required!

Między innymi o trwającym do 12 grudnia 2013 r. w ARiMR naborze wniosków o przyznanie pomocy z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" mówi Prezes Agencji Andrzej Gross.


Flash is required!

Pod Zawichostem nad Wisłą we wsi Winiary Irena i Jan Łukawscy prowadzą trzynastohektarowe gospodarstwo sadownicze. Po powodzi w 2010 roku dzięki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co bardzo mocno podkreślają, udało im się podnieść i odbudować gospodarstwo. "4 i pół hektara sadu w pełnym owocowaniu" - jak mówi Pan Jan - było pod wodą, nie było szans tego uratować. Ziemia została skażona, wszędzie było błoto, wylały szamba. Pieniądze z Agencji pomogły odnowić sad poprzez nowe nasadzenia. Drzewka rośną już trzy lata. Na plony trzeba będzie jeszcze poczekać. 36 lat doświadczeń, wielka determinacja gospodarzy oraz unijna pomoc - czynniki te z pewnością przyczynią się do sukcesu. W jaki sposób sięgnęli po pomoc i jak wyglądał proces odbudowy, ile pracy i serca włożyli - posłuchajmy, co o tym opowiadają dzielni sadownicy. Program 1 Polskiego Radia. 26 listopada 2013 r.


Flash is required!

Anomalie pogodowe są coraz częstszą przyczyną strat, jakie rolnicy ponoszą w swoich gospodarstwach. Ich odbudowa jest na ogół bardzo trudna, wręcz niemożliwa bez zewnętrznego wsparcia. W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na odtwarzanie produkcji rolniczej w gospodarstwach zniszczonych przez klęski żywiołowe. Na jakiej podstawie można otrzymać pomoc, wyjaśnia Grażyna Wereszczyńska, dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych w ARiMR. Straty w wyniku klęsk wystąpiły w gospodarstwie Grzegorza Czapli z województwa lubelskiego. Powódź zalała gospodarstwo, sad i zabudowania. Rolnik skorzystał z pomocy Agencji. Jakie dokumenty trzeba przygotować występując z wnioskiem o tego rodzaju pomoc oraz o innych szczegółach, mówi dyrektor Grażyna Wereszczyńska. Program 1 Polskiego Radia 18 listopada 2013 r.


Flash is required!

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na odtwarzanie produkcji rolniczej w gospodarstwach zniszczonych przez klęski żywiołowe. Wnioski o pomoc przyjmowane są od 30 października. Dotychczas złożono 117 wniosków na kwotę ponad 13 milionów zł. Nabór kończy się 12 grudnia. Jakie są warunki udzielania wsparcia, jakie dokumenty rolnicy powinni składać w związku z wnioskiem o tego rodzaju pomoc, w jakiej kolejności będzie przyznawana pomoc z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" i o innych szczegółach operacji - Grażyna Wereszczyńska, dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych w ARiMR. Program 1 Polskiego Radia 15 listopada 2013 r.


Flash is required!

W 2010 roku pana Marian Kiliański poniósł straty w wyniku powodzi. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymał pomoc w ramach "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Program 1 Polskiego Radia. 29 października 2013 r.


Flash is required!

Od 30 października do 12 grudnia 2013 r. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Kto może ubiegać się o taką pomoc wyjaśnia p. Grażyna Wereszczyńska, dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych w ARiMR. Program 1 Polskiego Radia 28 października 2013 r.


Flash is required!

Już wkrótce ARiMR uruchomi w ramach PROW 2007-2013 pomoc dla rolników, których gospodarstwa zostały zniszczone w następstwie klęsk żywiołowych w bieżącym lub w ubiegłym roku. To już szósty nabór wniosków. O warunkach uzyskania wsparcia, jakiej kwoty można się spodziewać, a także do kiedy i gdzie należy składać wnioski o pomoc - informuje Grażyna Wereszczyńska, dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych w Agencji. Program 1 Polskiego Radia. 25 października 2013 r.


Flash is required!

(..) Andrzej Gross, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że rolnicy mają 30 dni roboczych na złożenie wniosków o pomoc na przywracanie produkcji w gospodarstwach poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Program 1 Polskiego Radia. 21 października 2013 r.


 

Wprowadził: 

Data wprowadzenia: 12.12.2013
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2013