ARiMR

Infolinia 800380084  E-mail: info@arimr.gov.pl

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych na rok 2013

Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2013 r.:

- otwórz (pdf)

- otwórz (aktywny pdf)

Jeżeli rolnik nie zamierza ubiegać się w danym roku o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej za realizację danego wariantu, zamiast wniosku o jej przyznanie składa, informację o gruntach, na których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie tego wariantu w danym roku, wskazując ich położenie i powierzchnię, a w przypadku Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie również zwierzęta, w odniesieniu do których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie tego wariantu w danym roku - otwórz
Jeśli rolnik nie złoży tej informacji zobowiązany będzie do zwrotu płatności, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana za realizację tego wariantu.

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie płatności na rok 2013 - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2013 roku - otwórz

Wykaz innych dokumentów składanych w toku postępowania o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2013 - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie pomocy finansowej z ONW w 2013 roku - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej na rok 2013 - otwórz

Składanie wniosku przez Internet - otwórz

Inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o płatność rolnośrodowiskową w 2013 roku:

Wniosek o: